Regulatoare

(click pe poze pentru a mari)

141 Regulator Siemens142 Regulator Siemens144 Regulator Siemens143 Regulator Siemens

Prin construcţia sa regulatorul asigură stabilirea unei anumite dependenţe între o mărime de comandă şi o anumită eroare, astfel încât, ca urmare a acţiunii elementului de execuţie, comandat de regulator, să se obţină fie anularea abaterii, fie menţinerea acesteia, între limitele dinainte stabilite.

Tipuri de regulatoare:
- Regulatoare liniare
- Regulatoare neliniare
- Regulatoare specializate
- Regulatoare unificate
- Regulatoare electronice
- Regulatoare pneumatice
- Regulatoare hidraulice

În funcţie de sursa de energie folosită, acestea se clasifica in regulatoare:
- directe: atunci când nu este necesară o sursă de energie exterioară,transmiterea semnalului realizându-se pe seama energiei interne
- indirecte: când se foloseşte o sursă de energie exterioară pentru acţionarea elementului de execuţie

După viteza de răspuns regulatoarele se clasifică în regulatoare:
- pentru procese rapide, folosite pentru reglarea automată a instalaţiilor tehnologice care au constante de timp mai mici de 10 secunde
- pentru procese lente, folosite atunci când constantele de timp sunt mari de 10 secunde.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download