Relee

(click pe poze pentru a mari)

85  Releu Cu Borne Schrack10 Releu Pentru Monitorizarea Curentului12 Releu De Timp Siemens297 Releu Moeller15 Releu Stand Alone Siemens6 Releu Siemens9 Releu Pt Monitorizarea Voltajului13 Releu De Timp Siemens78 Releu De Timp Schrack8 Releu Siemens208 Releu Moeller7 Releu De Timp Siemens14 Releu Cu Termistor Pentru Protectii Motoare Siemens

Releele reprezintă categoria cea mai importantă de aparate din cuprinsul unei instalaţii de protecţie şi comandă automată, care fiind supus unei acţiuni exterioare, realizează automat o operaţie, pentru o gamă dată de valori ale mărimii aplicate la intrare care provoacă acţionarea acestuia şi care, datorită robusteţii şi simplităţii sale, are aplicaţii dintre cele mai diverse:
- în diferite echipamente industriale
- în aparate şi echipamente pentru construcţii
- în sisteme logice realizate cu relee şi la PLC-urile industriale
- în tablouri electrice de automatizare
- în programele de proiectare şi dimensionare HVAC cu scopul multiplicării funcţiilor din interiorul cofretelor electrice
- în aplicaţii unde este necesară separarea galvanică între diferite circuite

Relee sunt compacte şi modulare, ceea ce le face foarte flexibile şi uşor de integrat în instalaţii, oferind astfel economie suplimentară de spaţiu, de timp şi de costuri şi din punct de vedere tehnic posibilitatea monitorizării tensiunii, puterii şi factorului de putere (cos Φ) precum şi posibilitatea măsurării temperaturii prin senzori Pt100/Pt1000.

Constructiv, un releu electromecanic este format dintr-un electromagnet la care, armatură mobilă, sub acţiunea unui câmp magnetic, determină închiderea sau deschiderea mecanică a unuia sau mai multor contacte

Principalele funcţii îndeplinite de un releu sunt:
- separarea galvanică a circuitului primar de circuitul de sarcină;
- la o singură intrare - o capabilitate multiplă de ieşire;
- separarea diferitelor circuite de sarcină pentru un releu cu multe contacte;
- separarea circuitelor de curent continuu. de cele de curent alternativ
- poate avea rol de amplificator - cu o energie relativ mică poate comuta curenţi de valori mari.
  raportul de amplificare/comutare poate fi de 105
- rezistenţa foarte mare la suprasarcini şi scurtcircuite;
- număr mare de comutări.

În funcţie de aplicabilitate furnizăm:
- Relee ambroşabile
- Interfeţe analogice
- Relee de măsură şi control
- Numărătoare
- Relee de temporizare
- Relee inteligente programabile

După natura mărimilor aplicate la intrare se deosebesc:
-relee de curent (pt. curent continuu sau alternativ)
-relee de tensiune (pt. tensiune continuă sau alternativa)
-relee de putere (activă, reactivă, aparentă)
-relee de impedanţă (de rezistenţă, reactantă, impedanţă)
-relee de frecvenţă (sau de alunecare)
-relee de defazaj (de succesiune a fazelor)

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download