Contactoare

(click pe poze pentru a mari)

84  Contactoare Cu Bobine Schrack347 Contactor Jt Moeller19 Contactori Siemens31 Contactor Cu Terminal De Comanda  Siemens25 Contacte Auxiliare Pentru Intreuptor Automat Siemens28 Adaptor Pt Contactor Siemens211 Contactor Moeller206 Contactor Moeller30 Contactor Semiconductor Siemens32 Contactor Siemens26 Contactor Siemens279 Contactor Jt Moeller278 Contactor Jt Moeller207  Contactor Moeller213 Contactor Moeller139 Contactori Auxiliari Moeller18 Contactori Siemens210 Contactor Moeller212 Contactor Moeller27 Contactor Siemens29 Contactor Siemens140 Contactori Auxiliari Moeller11 Contactori Auxiliari

Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este de a stabili şi întrerupe circuite electrice în condiţii de funcţionare normală, situaţie în care se urmăreşte dirijarea fluxului de energie de la generatoare la receptoare. Ele pot fi cu acţionare manuală sau cu acţionare automată.

Alegerea şi utilizarea contactoarelor electromagnetice trebuie să se facă în funcţia de parametrii nominali şi ţinând seama de natura sarcinii, condiţiile de funcţionare impuse sarcinii comutate prin procesul tehnologic. Norme unanim acceptate pe plan mondial (CEI 158/1) au stabilit o clasificare a contactoarelor electromagnetice în funcţie de categoria de utilizare.

Contactoarele de curent alternativ se încadrează în următoarele categorii:
AC1 - sarcini neinductive sau slab inductive: cuptoare cu rezistent
AC2 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor bobinat şi frânarea prin contracurent
AC3 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit
AC4 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit, mers în şocuri, inversarea sensului de rotaţie (regim greu de exploatare)
AC5 - comutarea lămpilor cu vapori de mercur
AC6 - comutarea transformatoarelor, bateriilor de condensatoare
AC7 - aplicaţii de uz casnic, sarcini slab inductive
AC8 - comanda compresoarelor etanşe ale instalaţiilor frigorifice.

Similar, pentru contactoarele de curent continuu sau stabilit următoarele categorii:
DC1 - sarcini neinductive sau slab inductive
DC2 - pornirea-oprirea motoarelor de c.c derivaţie
DC3 - pornirea motoarelor derivaţie, mers cu şocuri, inversarea sensului de rotaţie
DC4 - pomirea-oprirea motoarelor serie
DC5 - pornirea motoarelor serie, mers prin impulsuri, schimbarea sensului de rotaţie
DC6 - comutaţia lămpilor cu incandescenţă.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download