Disjunctori

(click pe poze pentru a mari)

348 Disjunctor Jt Moeller193 Disjunctor Siemens205 Disjunctor Moeller214 Disjunctor Moeller282 Disjunctor Moeller194 Disjunctor Siemens283 Disjunctor Moeller

Disjunctorul asigură protecţia unei instalaţii împotriva suprasarcinilor (disjunctorul termic), scurtcircuitelor (disjunctorul electromagnetic), defectelor de izolaţie, prin intermediul releelor termice şi/sau electromagnetice încorporate. Pot îndeplini şi funcţia de separare.

Aceste aparate stabilesc, suporta şi întrerup curenţi normali şi curenţi de scurtcircuit, şi sunt de obicei instalate la începutul unei instalaţii electrice.

Pe scurt, într-o instalaţie electrică, disjunctoarele au acelaşi efect ca şi siguranţele fuzibile, cu următoarele diferenţe:
- acţionarea nu duce la distrugerea lor
- în funcţie de tipul constructiv, pot supraveghea unul sau mai mulţi parametri
- sunt mult mai eficiente decât siguranţele din punctul de vedere al protecţiei omului
- pot suporta un timp determinat o suprasarcină

Principalele caracteristici ale unui disjunctor:
- tensiunea nominală
- curentul nominal (curentul permanent)
- curentul de regalj - curentul maxim suportat fără declanşare
- curentul de rupere (curent de funcţionare) - curentul care provoacă declanşarea
- capacitatea de rupere - cel mai mare curent de scurtcircuit pe care disjunctorul îl poate întrerupe, la o tensiune dată
- capacitatea de limitare - capacitatea disjunctorului de a nu lăsa să treacă decât un curent inferior celui de scurtcircuit
- numărul de poli

Tipuri de disjunctoare:
- Disjunctor cu releu termic -Principala utilizare: asigurarea protecţiei conductoarelor unui circuit contra suprasarcinilor    .
- Disjunctorul magnetic - Principala utilizare: protecţia echipamentelor electrice contra defectelor (suprasarcină, scurtcircuit, lipsă tensiune,etc.)
- Disjunctor electromagnetic - Înglobează cele două tipuri de disjunctoare amintite mai sus, magnetic pentru protecţia la scurtcircuit, termic pentru protecţia la suprasarcină.
- Disjunctorul diferenţial - Asigura protecţia oamenilor contra contactului indirect; poate fi folosit ca protecţie suplimentară a echipamentelor contra curenţilor de fugă generaţi de un contact imperfect, de un defect de izolaţie, etc.

Disjunctoarele pentru motoare asigură comanda locală şi protecţia motoarelor electrice trifazate. Au capacitate de rupere de până la 15 kA şi curenţi nominali între 0,16A si 32A, curentul putând fi reglabil.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download