Componente electronice

Componentele principale ale unei acţionări electrice sunt:
- întrerupătoare 
- convertoare statice de putere
- motoare electrice
- dispozitive de cuplare
- ansamblul dispozitivului de control
- maşina de lucru
- traductoare

Întrerupătoarele (ansamblul de întrerupătoare) cuprind dispozitive de comutare, întrerupere, protecţie, conductori etc. Se consideră un echipament având aceste subansamble legate între ele.

Convertoarele statice de putere sunt dispozitive electronice care realizează transformarea puterii de curent alternativ în putere de curent continuu şi invers, sau modificarea frecvenţei.

Motoarele electrice realizează conversia energiei electrice în energie mecanică.

Dispozitivul de cuplare realizează conexiunea între doi arbori. Acest gen de funcţie poate fi realizată numai de convertorul electric si motor.

Ansamblul dispozitivului de control are funcţia de supraveghere a proceselor şi succesiunea operaţiilor programate.

Maşinile de lucru au rolul de modificare a părţilor mobile pentru realizarea efectului programat.

Traductorul are rolul de citire al informaţiei pentru asigurarea corectitudinii mişcării maşinii, îndeplinirii funcţiei.

Proiectarea acţionărilor electrice de acest gen încep prin alegerea dispozitivelor şi modurilor de asamblare care să realizeze acţionarea electrică optimă pentru scopul urmărit.

Consideraţiile sunt de ordin tehnic, economic, fizic şi ecologic.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download