Posturi de transformare

(click pe poze pentru a mari)

127 Transformatori De Distribuite Industriale Moeller128 Transformatori De Distribuite Industriale Moeller

Un post de transformare este o staţie de transformare coborâtoare, mică, cu o putere de până la 2500 kVA, destinată alimentării în joasă tensiune (până la 1 kV inclusiv) a consumatorilor.

Amplasarea spaţiilor şi posturilor de transformare trebuie făcută ţinând seama de factori tehnici, economici şi sociali precum şi de regulile de protecţia muncii şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Amplasarea posturilor de transformare şi instalaţiilor electrice înglobate în clădiri, nu este permisă sub sau deasupra încăperilor cu aglomerări de persoane, a obiectelor conţinând obiecte de mare valoare, a căilor de evacuare, etc.

Cele mai simple, dar şi cele mai numeroase staţii de distribuţie sunt posturile de transformare. Acestea sunt staţii de distribuţie de importanţă locală, care conţin unul sau mai multe transformatoare de forţă, prin intermediul cărora se modifică tensiunea de la valoarea medie (20kV; 10kV; 6kV) la o valoare joasă (0,4kV).

În general posturile de transformare sunt alimentate din staţiile de distribuţie de înaltă/medie tensiune.

La un post de transformare:
- energia electrică intră într-o instalaţie electrică de distribuţie de medie tensiune prin unul sau mai multe circuite de medie tensiune;
- din instalaţia de distribuţie, prin unul sau mai multe alte circuite de medie tensiune (obişnuit cel mult două), energia electrică este trimisă la transformatoare coborâtoare de medie pe joasă tensiune;
- din transformator, prin circuite de joasă tensiune, energia electrică este trimisă la instalaţia electrică de distribuţie de joasă tensiune numită şi tablou de distribuţie de joasă tensiune.

În raport cu modul de aşezare faţă de sol, posturile de transformare pot fi împărţite în trei categorii:

A) Posturi de transformare aeriene (PTA), montate pe stâlpi de beton (mai rar de lemn), alimentate obişnuit prin derivaţii de la linii electrice aeriene de electrificări rurale de 20 kV (mai rar de la linii de 6-10 kV), cu transformatoare cu puteri relativ mici, de obicei cuprinse între 20 şi 250 kVA şi destinată de regulă alimentării unor consumatori de joasă tensiune din mediul rural.

B) Posturi de transformare supraterane. Aceste posturi se realizează în două variante şi anume:
     - Posturi de transformare în cabine metalice, prefabricate, folosite de obicei pentru alimentări temporare, de şantier (mai rar pentru alimentări urbane normale), cu puteri cuprinse între 100 şi 1000 kVA;
     - Posturi de transformare în încăperi supraterane, realizate în cabine de zid special construite sau la parterul blocurilor de locuinţe în unele încăperi special rezervate şi amenajate pentru postul de transformare sau în încăperi special rezervate din incintele tehnologice ale întreprinderilor industriale.

C) Posturi de transformare subterane, realizate într-o construcţie subterană, în locurile unde din diverse motive (ca cele de sistematizare urbană), nu este admisă realizarea unei construcţii supraterane

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download