Compensarea energiei reactive

(click pe poze pentru a mari)

104  Compensarea Energiei Reactive Schrack

Introducerea compensării factorului de putere este una din măsurile tehnice de îmbunătăţire a funcţionării instalaţiilor electrice care atrage după sine următoarele avantaje:
- reducerea facturii de energire electrică prin eliminarea consumului de energie reactivă şi reducerea consumului de energie activă
- crearea de rezervă de putere activă prin descărcarea transformatoarelor de putere şi a cablurilor.

Deoarece incărcările instalaţiilor electrice prezintă fluctuaţii în decurs de 24 ore cât şi în decursul unei săptămâni calendaristice, rezultă ca şi numărul de condensatori în funcţiune trebuie să fie variabil corespunzător puterii reactive de compensat.

Aceasta se realizează prin construirea de baterii de condensatori în trepte cu conectare automată comandată de un regulator cu microprocesor.

Regulatorul primeşte informaţii asupra decalajului dintre curentul şi tensiunea instalaţiei de compensat în funcţie de care conectează şi deconectează treptele de condensatori prin comparare cu decalajul prescris (cos Φ ).

Regulatorul afişează în permanenţă valoarea factorului de putere instantaneu şi este prevăzut cu bloc de autodiagnoză şi semnalizare a stărilor anormale de funcţionare apărute.

Condensatoarele sunt realizate în structură trifazică, uscate, ecologice, în carcasă antimagnetică, având incluse rezistenţe proprii de descărcare. În caz de străpungere, în prima fază se autoizolează defectul fapt care diminuează neesenţial capacitatea condensatorului iar la defecte mai mari se autodeconectează.

Din proiectare însă se prevede tensiunea nominală mai mare ca tensiunea de regim.

Contactoarele sunt specializate pentru sarcini capacitive de lungă durată cu sisteme de protecţie a contactelor principale.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download