Firide

Firidele de distribuţie  sunt folosite pentru reţele de joasă tensiune LEA si LES 0,4KV, pentru cutii de distribuţie la baza stâlpilor posturilor aeriene, pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urbani, pentru distribuţia electrică a iluminatului stradal şi pentru noduri de distribuţie ale reţelelor de joasă tensiune.

Firida de distribuţie  este un produs utilizat în reţelele electrice de distribuţie, publică sau industrială, alimentată prin cablu din una, doua sau mai multe direcţii, fie direct din posturile aeriene, fie prin intermediul tablourilor de distribuţie de 0,4KV aferente posturilor de transformare de medie tensiune, realizând protecţia şi joncţionarea liniilor de distribuţie LEA-LES, având în vedere principii de continuitate în alimentarea cu energie electrică, respectiv arhitectura functională a reţelei electrice.

Sunt adaptabile şi interconectabile în reţele radiale sau în buclă şi permit modificarea temporară sau în regim permanent a reţelei prin conectarea sau secţionarea sosirilor sau a plecărilor, cu condiţia respectării selectivităţii specifice arhitecturii reţelei în care sunt utilizate.

Realizate cu componente de utima generaţie, într-o gamă extrem de diversificată, firidele de distribuţie pe care le furnizăm sunt realizate pentru a fi uşor de exploatat şi usor de întreţinut. Se utilizează în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (bloc de locuinţe) şi a construcţiilor edilitare.

Online Shop

Promotii

Preturi

Cariera

Download